algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door de volledige inschrijving bij gaat u akkoord met de voorwaarden zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk en enig moment gewijzigd worden indien de veranderende wetgeving of veranderde omstandigheden hierom vragen. Bij een wijziging zal dit worden gemeld op waarna u opnieuw akkoord moet geven op de gewijzigde Algemene Voorwaarden om gebruik te kunnen blijven maken van de diensten van . De Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden in te zien op de site .

Gedrag/Toegang

Om volledig gebruik te kunnen maken van de content en diensten die biedt is registratie noodzakelijk.

Seniorenmatchen bevat content die alleen voor volwassenen geschikt is, toegang tot de site is niet toegestaan indien de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt is, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. is gerechtigd om de inschrijving per direct ongedaan te maken indien blijkt dat u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Er is geen recht op restitutie van eventuele afgenomen diensten. Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder hun toepasselijke recht. Indien u niet handelingsbekwaam bent dan is gerechtigd om de inschrijving ongedaan te maken en de overeenkomst te ontbinden. Het is niet toegestaan te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie. Indien blijkt dat het door u ingevulde profiel aan een van de genoemde activiteiten gebaseerd is gerechtigd om het profiel te verwijderen. Ook indien meldingen komen van onjuist gebruik tijdens de gesprekken is gerechtigd om het profiel te verwijderen. Het lidmaatschap/de registratie van/op is kosteloos, het is mogelijk dat er voor andere diensten een vergoeding wordt gevraagd.

U garandeert dat de gegevens die u verstrekt aan overeenkomen met de werkelijkheid. Indien uw gegevens veranderen dan zorgt u voor juistheid van deze gegevens. vraagt enkel om gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie en verificatie van u als persoon. Gewijzigde informatie kunt u per mail doorgeven of zelf aanpassen op uw eigen pagina’s op seniorenmatchen .
Seniorenmatchen zal er alles aan doen om persoonsfraude te voorkomen, het is dan ook niet toegestaan om persoonlijke informatie waarmee u persoonlijk te identificeren bent te publiceren of te delen in persoonlijke berichten naar andere leden. Om deze reden zal persoonlijke informatie mogelijk automatisch door het systeem worden verwijderd. Geef geen persoonlijke informatie aan personen die u nog niet hebt ontmoet, ook voor het maken van afspraken is het delen van deze informatie niet nodig. Persoonsfraude wil zeggen dat criminelen u doormiddel van het privé contact willen verleiden tot het overmaken van geld. Indien u direct wordt gevraagd om uw privé gegevens te delen wees dan gewaarschuwd! PSeniorenmatchenkan niet met 100% zekerheid garanderen dat alle profielen op de website echt zijn. Mensen kunnen zich voordoen als iemand anders waar wij weinig tot geen controle over hebben.mIedereen die zich aanmeldt zal zich met een werkend emailadres moeten inschrijven om de echtheid zoveel mogelijk te waarborgen. Er staan o.a. fictieve profielen op deze website, waarbij het maken van afspraken niet mogelijk zal zijn. Het doel van is het koppelen van mensen ten behoeve het maken van afspraken, het is toegestaan om afspraken te maken, echter kan dit enkel op openbare locaties en indien beide partijen hiertoe over willen/kunnen gaan. is niet verantwoordelijk voor het feit dat de andere partij niet de wil of de mogelijkheid heeft om af te spreken.
U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de contacten die u heeft op Seniorenmatchen. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, wees daarom behoedzaam en zorgvuldig met het geven van uw privé gegevens aan personen die u nog nooit heeft ontmoet, spreek niet bij u thuis af en informeer een bekende op het moment dat u een eerste afspraak heeft met iemand die u via het internet heeft leren kennen, deel nooit uw bankgegevens.

Gebruik dienst

Het gebruik van de dienst is volstrekt anoniem. Hoewel wij uw bankrekeningnummer e.d. nodig hebben voor het afhandelen van uw betaling(en) om zo onze diensten aan u mogelijk te maken, zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. Met het gebruiken van deze website geeft u toestemming om gegevens op te slaan, veilig, zoals vereist is voor het functioneren van de site. De aanbieder van de dienst kan van tijd tot tijd met u communiceren door e-mail te sturen. Wij werken met de wetshandhavers samen. Door van onze diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons, noodzakelijk en passend is. De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn aan veranderingen onderhevig. Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie.
Iedere eerste dag van de maand worden de prive foto aanvragen en de favorieten gereset

De aanbieder van de dienst aanvaardt buiten de voor het aanmelden vereiste gegevens en dan ook alleen in die hoedanigheid ingevuld, voor geen van uw gegevens verantwoordelijkheid. U verklaart zich bij gebruik van deze site akkoord met het niet publiceren van uw gegevens zoals adres, e-mailadres, skype, telefoonnummer, website vermelding e.d. in uw/een profiel en/of chatgesprekken of foto's. Het systeem filtert waar mogelijk deze gegevens uit profielen/gesprekken/foto's zodat ze niet door derden gebruikt/misbruikt kunnen worden en de beheerder(s) van deze site daar voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Hierdoor is het gebruik van cijfers/getallen niet mogelijk omdat deze automatisch door het systeem worden omgezet naar sterretjes in de chat gesprekken. mocht u een leeftijd of tijds aanduiding willen geven aan uw gesprekspartner zet deze dan in woorden neer, bijv. twee ipv 2 enz. Deze gegevens zijn, omdat afspreken op een drukke openbare locatie (station, winkelcentrum, cafe, markt, plein etc) het verstandigst en te adviseren is, niet nodig om tot een afspraakje te komen.

Houd u zich niet aan deze voorwaarden dan kunnen wij u een boete opleggen van 25 euro per bericht waarin u probeert de gegevens door te geven.

Misbruik

Deze website is gerealiseerd voor het faciliteren van chats, het is geen datingwebsite en elk ander rendement dat u behaalt, buiten chatten, is aan u beloofd noch toegezegd. Dit is een entertainment- en geen advertentie-platform. Inschrijvingen voor commerciele doeleinden zijn niet toegestaan en bij tips zal snel en adequaat worden opgetreden. Bij door misbruik van deze website eventueel ontstane schade bij andere gebruikers, financieel of anderzijds, kunnen kosten worden verhaald op de misbruiker. Beheer beoordeelt wat misbruik is en als u gebruik maakt van deze website verklaart u zich bij voorbaat akkoord met dat oordeel. Indien u bij het inschrijven/registreren niet uw echte gegevens gebruikt (bijv. geboortedatum) kunnen, in een later stadium, ondersteuningskosten (betaalde ondersteuning) in rekening gebracht worden voor het handmatig verrichten van supporthandelingen. Tevens is het niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken, deze worden direct verwijderd en de berichten die met dubbele accounts worden gemaakt zullen niet worden doorgezet naar de persoon in kwestie, mocht u dit toch blijven doen krijgt u een ip blok en eventueel kunt u een boete ontvangen van 25 euro ex de btw per gemaakt dubbel account.

Verzoek tot verwijdering van foto
Indien u een foto tegenkomt, dat u denkt dat die hier niet mag staan in verband met copyright of zonder toestemming kunt u mailen naar: remove@seniorenmatchen.nl waarbij wij het binnen 24 uur altijd in behandeling word genomen.

Privacy- en cookieverklaring seniorenmatchen.nl

Uw privacy is voor seniorenmatchen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.seniorenmatchen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met seniorenmatchen

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw nickname en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

Aankopen credits
Bepaalde onderdelen/webpagina’s bij www.seniorenmatchen.nl werken met credits, die u vooraf moet kopen, en waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Favorieten
U kunt gemakkelijk profielen aan uw favorieten toevoegen. Ze worden iedere eerste dag van de maand gereset. Dit houd in als u het profiel langer als favoriet wilt houden u het profiel opnieuw moet toevoegen. Dit kost geen credits.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, nickname en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw nickname, betalingsgegevens, geboortedatum, profielfoto, IP-adres, geslacht en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@seniorenmatchen.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Seniorenmatchen
Laatst bijgewerkt 08-05-2024

INLOGGEN OF              AANMELDEN

Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw privegegevens zullen verder niet gebruikt worden.

PROFIEL AANMAKEN U heeft al een account?

Selecteer Uw geslacht

Ik zoek een ?

Ik woon in ?

Mijn opleiding is ?

Relatie/Single ?

Ik Rook ?

Ik heb piercings ?

Ik heb tatoeages ?

Mijn Kleur Ogen is ?

Mijn haarkleur is ?

Mijn huidskleur/afkomst is ?

Mijn Lichaamsbouw is ?

Mijn lengte is ?

Intiem Geschoren ?

Cupmaat ?

Geboortedatum ?

Over mij ?


Minimaal 10 karakters

Wat ik zoek ?


Minimaal 10 karakters

Geinteresseerd in ?

Welke Gebruikersnaam wilt U ?


Minimaal 6 karakters

Uw Emailadres

Profiel Foto


only PNG, JPG and GIF allowed, max size 2MB

Wachtwoord ?

Bevestig uw wachtwoord nogmaals.

Go up